רשות התחרות

קישורים מהירים

20/12/18
 

עדכון אגרות ההגבלים העסקיים נכון ל-01.01.2019, מעודכן מה-24.12.2018

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
20/12/2018
סוג חקיקה:
תקנות

 

הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות ההגבלים העסקיים (אגרות), התשמ"ט-1989 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017 , ישתנו
האגרות לפי התקנות מיום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019), כדלקמן:
(1) בתקנה 2(א), הסכום הוא 2,343 שקלים חדשים; 
(2) בתקנה 2(ב), הסכום הוא 933 שקלים חדשים.

 

י"ב טבת התשע"ט (20 לדצמבר 2018)

(חמ3-1213)

 

יגאל מרזל

מנהל בתי המשפט