רשות התחרות

קישורים מהירים

10/01/19
501621

חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21), התשע"ט-2019

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
10/01/2019
סוג חקיקה:
ראשית