רשות התחרות

קישורים מהירים

12/02/18
501469

קול קורא לקבלת עמדות הציבור לעניין:
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות), תשע"ג-2013

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
12/02/2018