רשות התחרות

קישורים מהירים

02/06/14
500689

בקשה למתן אישור לפתיחת חנות גדולה לפי סעיף 55(ג) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד - 2014

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
02/06/2014