רשות התחרות

קישורים מהירים

06/06/19
501661

אישור מיזוג בתנאים בין החברות:
נתיב החסד סופר חסד בע"מ
בר כל רשתות בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
06/06/2019