רשות התחרות

קישורים מהירים

19/08/18
501568

החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל בין:
תעש מערכות בע"מ
אלביט מערכות בע"מ
תומר חברה ממשלתית בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
19/08/2018

הקובץ שהוטען שגוי