רשות התחרות

קישורים מהירים

16/11/17
501565

החלטה בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל בין: סונול ישראל בע"מ "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
16/11/2017