רשות התחרות

קישורים מהירים

24/12/18
 

ה"ע 28356-06-2018 רשות ההגבלים העסקיים נ' יינות ביתן בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
24/12/2018
צד א:
רשות ההגבלים העסקיים
צד ב:
יינות ביתן בע"מ
עו"ד צד א:
מיכן כהן ; צחי ברקוביץ
עו"ד צד ב:
ניבה ברג לבנת ; טל ארד
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
ה"ע 28356-06-18