רשות התחרות

קישורים מהירים

21/01/19
501627

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על התחרות לבין: חברת חוליות (אגש"ח) בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
21/01/2019
צד א:
הממונה על התחרות
צד ב:
חברת חוליות (אגש"ח) בע"מ