רשות התחרות

קישורים מהירים

19/07/00
3008470

מתן תוקף לצו בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
כ.ח.ז. כורי חול וזיפזיף (ציוד כריה) שותפות רשומה
ו-31 אחרים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
19/07/2000
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
כ.ח.ז. כורי חול וזיפזיף (ציוד כריה) ו – 31 אח'
עו"ד צד ב:
אגמון
שופטים:
יהונתן עדיאל
מספר הליך:
בקשה 23/00

בית הדין להגבלים עסקיים                                                        בקשה 000023/00

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בפני כב' השופט י. עדיאל – המשנה לאב בית הדין

             

בעניין:              סעיף 50א' לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988

 

ובעניין:             הממונה על ההגבלים העסקיים

                        ע"י ב"כ עוה"ד   מרשות ההגבלים העסקיים         הממונה

 

-         נ ג ד  -

 

כ.ח.ז. כורי חול וזיפזיף (ציוד כריה) ו – 31 אח'

ע"י ב"כ עוה"ד   צבי אגמון ואח'                          המשיבים

 

 

פסק דין

 

על פי בקשת הממונה על ההגבלים העסקיים ובהסכמת המשיבים, ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים המפורטת בבקשה.

 

על פי סמכותי לפי סעיף 50א' לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח – 1988, אני נותן תוקף של צו לנספח א' לבקשה, ומחייב את המשיבים לתת את ההתחייבויות והערובה המפורטים בנספחים ב, ג, ד ו – ה לבקשה.

 

 

ניתן היום, ט"ז בתמוז תש"ס (19 ביולי 2000), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא צו זה לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

י. עדיאל, שופט

המשנה לאב"ד