רשות התחרות

קישורים מהירים

06/04/00
5000779

מתן תוקף לצו בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
מצות ראשון לציון בע"מ
דוד זליבנסקי
דוד פישפדר
אדי גלבוע
מצות יהודה משה לודמיר ובניו בע"מ
מרדכי לודמיר
יחיאל לודמיר
דוד לודמיר
כרמל רקיקי מצות בע"מ
שמעון לודמיר
אם החיטה בע"מ
משה קוקה
טחנת קמח יפו (1972) בע"מ
יוסף קרמר
שאול סטריקובסקי
טחנת קמח יזרעאל בע"מ
דוד גרנות
יוכבד גרנות

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
06/04/2000
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
מצות ראשון לציון בע"מ; דוד זליבנסקי; דוד פישפדר; אדי גלבוע; מצות יהודה משה לודמיר ובניו בע"מ; מרדכי לודמיר; יחיאל לודמיר; דוד לודמיר; כרמל רקיקי מצות בע"מ; שמעון לודמיר; אם החיטה בע"מ; משה קוקה; טחנת קמח יפו (1972) בע"מ; יוסף קרמר; שאול סטריקובסקי; טחנת ק
עו"ד צד ב:
נתן שמחוני; דוד קירשנבוים; מנחם יזרעל; רן פינגרר; יגאל כרמי
מספר הליך:
ב' 34/00

בית הדין להגבלים עסקיים

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בקשה  34/00

 

בפני

כב' השופט י.  עדיאל - המשנה לאב"ד

 

     

 

בעניין:נ

 

ובעניין:ב

סעיף 50א' לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

 

הממונה על הגבלים עסקיים

 

 

ע"י ב"כ עוה"ד דרור שטרום ואח'
מהרשות להגבלים עסקיים

 

הממונה

 

- נ ג ד -

 

 

 

1. מצות ראשון לציון בע"מ

2. דוד זליבנסקי

3. דוד פישפדר

4. אדי גלבוע

5. מצות יהודה משה לודמיר ובניו בע"מ

6. מרדכי לודמיר

7. יחיאל לודמיר

8. דוד לודמיר

9. כרמל רקיקי מצות בע"מ

10. שמעון לודמיר

11. אם החיטה בע"מ

12. משה קוקה

13. טחנת קמח יפו (1972) בע"מ

14. יוסף קרמר

15. שאול סטריקובסקי

16. טחנת קמח יזרעאל בע"מ

17. דוד גרנות

18. יוכבד גרנות

19. זאב גרנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשיבים

 

צו

 

לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, ולאחר שנוכחתי שיש באלה כדי להצביע לכאורה על כך שהמשיבים 12-1 היו צדדים להסדרים כובלים בדבר תיאום מחירי מצות, תיאום מחירי קמח למצות ותיאום מכסות רכישה של קמח כשר לפסח לקראת חג הפסח תש"ס, ולאחר ששוכנעתי שבשל דחיפות העניין יש לדון בבקשה במעמד צד אחד, אני מצווה על המשיבים 12-1, בהתאם לסמכותי על-פי סעיף 50א' וסעיף 36 לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח-1988, כדלקמן:ו

 

              1.להימנע מלבצע עסקאות של מכירה או שיווק של מוצרים המפורטים בנספח לצו זה, ואשר טרם נקשרו, במחירים המפורטים באותו נספח, או, לאחר מתן הנחות, על בסיס אותם מחירים, או לפי שיעורי ההנחות המרביות כפי שהן נקובות בנספח זה.

 

              2.להימנע מהיות צד, בכל דרך שהיא, לכל תיאום בינם לבין עצמם בדבר המחיר שיידרש עבור מכירת מצות וקמח מצות, לרבות ההנחות שיוצעו או יינתנו על ידם ממחירי מוצרים אלה, לכל אדם העוסק בשיווק לציבור הרחב של מצות לפסח (להלן - "משווק מצות") ולרבות המשיבים הפורמליים, הן רשתות השיווק בישראל, וכן להימנע מכל פעולה שמטרתה להשיג תיאום כזה.

 

              3.להימנע מכל תיאום בינם לבין עצמם בדבר רכישת קמח כשר לפסח, וכן להימנע מכל מגע עם טחנת קמח, לרבות מי מהמשיבים 19-13, שעניינה בקשה או קבלה של מידע מטחנת קמח כאמור אודות כמות הקמח שסופקה או עתידה להיות מסופקת לכל אדם אחר העוסק בייצור או אספקה של מצות לפסח,

 

              4.אינני רואה מקום להורות במעמד צד אחד כמבוקש בשאר סעיפי הבקשה.

 

              5.צו זה יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה סופית בבקשה או עד למתן החלטה אחרת.

 

              6.נקבע לדיון במעמד כל הצדדים ליום 10.4.00 שעה 16:נ 00, ובלבד שהממונה ימציא העתק הצו לכל המשיבים עד ליום 7.4.00.

 

 

ניתנה היום, א' בניסן תש"ס (6 באפריל 2000), במעמד ב"כ הממונה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ המשיבים.

 

 

 

5129371י.  עדיאל, שופט

המשנה לאב בית הדין