רשות התחרות

קישורים מהירים

15/05/98
3001589

הסדר בין הממונה על ההגבלים העסקיים ובין:
גלידת שטראוס בע"מ
נגה גלידות בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
15/05/1998
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
גלידת שטראוס בע"מ
נגה גלידות בע"מ