רשות התחרות

קישורים מהירים

25/01/16
500932

ביטול צו מוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
קייקי הגושרים בע"מ
חניון מעיין שותפות מוגבלת רשומה
ארץ הקייקים (1991) כפר בלום בע"מ
טרופיקייק קייקי בית הלל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
25/01/2016
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
קייקי הגושרים בע"מ
חניון מעיין שותפות מוגבלת רשומה
ארץ הקייקים (1991) כפר בלום בע"מ
טרופיקייק קייקי בית הלל בע"מ
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
תל"א 43769-01-16