רשות התחרות

קישורים מהירים

25/12/17
501465

ביטול צו מוסכם בין הממונה על הגבלים עסקיים ובין דלק – חברת הדלק הישראלית בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
25/12/2017
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
דלק בע"מ
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
עודד שחם
מספר הליך:
ה"ע 8001-03