רשות התחרות

קישורים מהירים

29/01/18
501470

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
שופרסל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
29/01/2018
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
שופרסל בע"מ