רשות התחרות

קישורים מהירים

03/07/17
501526

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על הגבלים העסקיים לבין: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
03/07/2017
צד א:
הממונה על הגבלים העסקיים
צד ב:
"דלק"חברת הדלק הישראלית בע"מ
בית משפט:
השלום בית שאן