רשות התחרות

קישורים מהירים

04/10/18
501601

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
אס או אס אנרגיה אקספרס בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
04/10/2018
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
אס או אס אנרגיה אקספרס בע"מ
בית משפט:
השלום בית שאן