רשות התחרות

קישורים מהירים

13/11/18
 

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
13/11/2018
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ
Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA
מקום המשפט:
דרום
בית משפט:
השלום אשקלון