רשות התחרות

קישורים מהירים

25/11/18
501624

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על הגבלים עסקיים לבין: יינות ביתן בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
25/11/2018
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
יינות ביתן בע"מ