רשות התחרות

קישורים מהירים

14/01/19
 

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על הגבלים עסקיים לבין:
יאט"א
IATA- International Air Transport Association

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
14/01/2019
צד א:
הממונה על התחרות
צד ב:
יאט"א
IATA- International Air Transport Association
מקום המשפט:
דרום
בית משפט:
השלום בית שאן