רשות התחרות

קישורים מהירים

24/12/18
 

ה"ע 67491-07-18 הממונה על ההגבלים העסקיים נ' חברת החשמל בישראל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
24/12/2018
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
חברת החשמל בישראל בע"מ
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
ה"ע 67491-07-18
קבצים מצורפים: בקשה להסרת חיסיון