רשות התחרות

קישורים מהירים

02/10/18
 

צ"א 18-07-11106 ישראל נ' גינזבורג ואח'
צ"א 18-07-11073 מדינת ישראל נ' סער ואח'

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
02/10/2018
צד א:
מדינת ישראל
צד ב:
פנחס עקיבא גינזבורג ואח'
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
מחוזי ירושלים
מספר הליך:
צ"א 18-07-11106 צ"א 18-07-11073