רשות התחרות

קישורים מהירים

16/10/18
501609

ה"ע 23423-10-17 חגבי ואח' נ' הממונה על ההגבלים העסקחיים ואח'

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
16/10/2018
צד א:
עמית חג'בי
הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת
צד ב:
הממונה על ההגבלים העסקיים
ישראכרט בע"מ
לאומי קארד בע"מ
ואח'
עו"ד צד א:
ר' דרור ; א' ברעם
עו"ד צד ב:
מרדכי כץ
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
מספר הליך:
ה"ע 23423-10-17
קבצים מצורפים: אישור פרסום פסק הדין