רשות התחרות

קישורים מהירים

10/12/18
501612

ת.פ. 18-
מדינת ישראל נ' פול ג'ראלד שטיינר

תאריך החלטה:
10/12/2018
צד א:
מדינת ישראל
צד ב:
פול ג'ראלד שטיינר
חוליות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
מחוזי ירושלים
קבצים מצורפים: כתב אישום