רשות התחרות

קישורים מהירים

16/10/13
500515

ה"ע 3272-04-12

תדיראן הולדינגס בע"מ
נגד
הממונה על הגבלים עסקיים ואח'

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
16/10/2013
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
ה"ע 3272-04-12