רשות התחרות

קישורים מהירים

02/06/14
500633

ע"א 6400/12
תדיראן הולדינגס בע"מ
נ'
אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ
הממונה על ההגבלים העסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
02/06/2014
צד א:
תדיראן הולדינגס בע"מ
צד ב:
אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ
הממונה על ההגבלים העסקיים
עו"ד צד א:
רן בן-ארי, אפרת ברזילאי
עו"ד צד ב:
יוסי לוי; אסף שובינסקי אורי שוורץ; שני רפופורט; זיו גלעדי
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
העליון
הערות:
ערעור על פסק דינו של בית הדין להגבלים עסקיים מיום 02.07.2012 בתיק ה"כ 018145-03-12