רשות התחרות

קישורים מהירים

24/07/14
500658

ה"ע 16377-06-13
בר כסאות בע"מ ואח'
נ'
הממונה על הגבלים עסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
24/07/2014
צד א:
בר כסאות בע"מ
קלאסיגן בע"מ
פסיפלורה החזקות בע"מ
צד ב:
הממונה על הגבלים עסקיים
עו"ד צד ב:
שני רפופורט
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
ה"ע 16377-06-13
הערות:
תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים