רשות התחרות

קישורים מהירים

04/12/14
500730

ה"ע 46791-03-14
אל רוב אזור מסחרי ממילא (1993) בע"מ נ' הממונה על ההגבלים העסקיים ואח'

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
04/12/2014
צד א:
אל רוב אזור מסחרי ממילא (1993) בע"מ
צד ב:
הממונה על ההגבלים העסקיים ואח'
עו"ד צד א:
ניב זקלר
עו"ד צד ב:
מיכל כהן ; עמנואל ברכפלד
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
ה"ע 46791-03-14