רשות התחרות

קישורים מהירים

01/05/19
501652

טיוטה להערות הציבור
רשות התחרות מפרסמת נוסח מתוקן לגילוי דעת בעניין איגודים עסקיים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
01/05/2019

כ"ו ניסן, תשע"ט

‏1 מאי, 2019

-הודעה לעיתונות-

טיוטה להערות הציבור

רשות התחרות מפרסמת נוסח מתוקן לגילוי דעת בעניין איגודים עסקיים

 

רשות התחרות פרסמה היום (ד) לשימוע ציבורי נוסח מתוקן של גילוי דעת משנת 2014, העוסק בפעילותם של איגודים עסקיים בהיבט דיני התחרות.

תיקון זה נולד על רקע התפתחויות בדיני התחרות ביחס לאיגודים עסקיים בפסיקה ובהחלטות של הממונה על התחרות וכן על רקע הערות שהגיעו לרשות התחרות על ידי איגודים עסקיים ובנוגע אליהם.

טיוטת התיקון לגילוי הדעת כוללת מספר עדכונים ושינויים הנוגעים לעמדת הממונה על התחרות ביחס להתנהלותם של איגודים עסקיים, ועיקרם:

-          {C}גבולות המותר והאסור בנוגע לאיסוף מידע על ידי האיגוד העסקי, - בגילוי הדעת הקיים נאמר שעל איגוד עיסקי להימנע מאיסוף מידע. כעת מוצע לאפשר לאיגוד עיסקי לאסוף מידע כל עוד מטרת איסוף המידע אינה פגיעה בתחרות וכל עוד איסוף המידע נעשה בדרכים שמונעות העברת מידע תחרותי רגיש בין מתחרים;

-          {C}סוגיית התחרות בין מתחרים על עובדיהם – הובהר כי איגוד עיסקי אינו רשאי להמליץ או להנחות את חברי האיגוד באשר לאופן שבו הם מתחרים ביניהם על עובדיהם או באשר לתנאים שבהם הם מעסיקים אותם;

-          {C}הבהרות בנוגע להתנהלותם של איגודים במסגרת מאבק ציבורי והליכים משפטיים – הובהר שעקרונות גילוי הדעת חלים גם כאשר איגוד עסקי יוזם עבור חבריו או יחד איתם הליך בבית משפט.

טיוטת גילוי הדעת המתוקן מפורסמת עכשיו להערות הציבור. כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר את הערותיו לטיוטה לרשות התחרות באמצעות פקס שמספרו 02-5458555 (לידי עו"ד אסנת שלזינגר) או בדואר אלקטרוני לכתובת igudim@competition.gov.il, עד ליום 1 ביולי 2019.