רשות התחרות

קישורים מהירים

19/06/19
501662

הממונה על התחרות אישרה את מיזוג סלקום – קרן תשתיות ישראל - IBC

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
19/06/2019

 

ט"ז בסיוון תשע"ט

19 ביוני 2019

 

-הודעה לעיתונות-

הממונה על התחרות אישרה את מיזוג סלקום – קרן תשתיות ישראל - IBC

הממונה על התחרות אישרה היום (ד') מיזוג בין סלקום לבין קרן תשתיות ישראל ו-IBC.

IBC היא חברה העוסקת באספקת שירותי תשתית תקשורת על גבי סיבים אופטיים ללקוחות סיטונאים. IBC הוקמה בשנת 2013 כמיזם משותף של חברת חשמל ומספר תאגידים נוספים. פרישת הסיבים של IBC מתבצעת על גבי תשתית החשמל של חברת החשמל.

פרישת תשתית תקשורת מתקדמת בטכנולוגיית סיבים חשובה לעידוד התחרות והחדשנות במקטע התשתית ותאפשר מתן שירותי תקשורת מתקדמים ללקוחות הקצה. עם זאת, לאורך שנות פעילותה פרשה IBC תשתית סיבים בהיקפים מצומצמים בלבד, וכתוצאה מכך היקף הלקוחות אשר משתמשים בשירותיה זניח. הפרישה המצומצמת נובעת מקשיים פיננסים, מבניים ותפעוליים, אשר פגעו ביכולתה של IBC לייצר הכנסות שיאפשרו את המשך פעילותה. נוכח זאת הועמדה IBC למכירה ולאחר תהליך ארוך נמכרה לסלקום ולקרן תשתיות ישראל.

בתום בדיקה מעמיקה של עסקת המיזוג, החליטה הממונה לאשרה בהתאם לדוקטרינת "החברה הכושלת" וזאת על אף חששות תחרותיים העלולים לעלות ממנו. הבדיקה העלתה, כי בהיעדר המיזוג עלולה IBC להגיע לחדלות פרעון ובכל מקרה לא תהא מסוגלת להמשיך בפעילותה בשוק הרלוונטי. בנוסף, מכלול הנסיבות שנבחנו הביאו את הממונה למסקנה כי אין בנמצא קונה חלופי שרכישתו תסב פגיעה פחותה בתחרות. נוכח נסיבות אלה סברה הממונה כי עדיף לאפשר את המשך קיומה של רשת תקשורת על גבי מערך הולכת החשמל על פני סיום פעילותה העסקית של IBC.