רשות התחרות

קישורים מהירים

07/12/09
5001525

אושר מיזוג בין הפריפריה הצפונית לבין מחלבות רמת הגולן

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
07/12/2009
קבצים מצורפים: החלטת הממונה

כ' בכסלו, תש"ע

07 בדצמבר, 2009

הודעה לעיתונות

אושר מיזוג בין הפריפריה הצפונית לבין מחלבות רמת הגולן

הממונה על הגבלים עסקיים אישרה היום (7 בדצמבר 2009), לאחר שהתייעצה בוועדה לפטורים ולמיזוגים, את רכישת מחלבות רמת הגולן בע"מ (להלן "מחלבות רמה"ג") על ידי הפריפריה הצפונית אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן "הפריפריה הצפונית") מידיהן של תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ (להלן "תנובה"), גדעון אחזקות בע"מ (להלן "שטראוס"), טרה אגודה יצרנית חקלאית שיתופית בנחלת יצחק בע"מ (להלן "טרה").

הפריפריה הצפונית היא אגודה חקלאית שיתופית בבעלות הקיבוצים אורטל, גדות, שמיר, עין זיוון ומר רפי איתן.

מחלבות רמה"ג היא היצרנית היחידה בישראל של חלב עמיד מלבד תנובה, שהייתה עד כה בבעלותן משותפת של תנובה, שטראוס וטרה.

במסגרת עסקת המיזוג רוכשת הפריפריה הצפונית מידי תנובה, שטראוס וטרה את מלוא הון המניות של מחלבות רמה"ג. המכירה בוצעה כחלק מהסכם אליו הגיעה הממונה עם תנובה, שטראוס וטרה, לאחר שבדיקה שקיימה הממונה בעניין העלתה חשד לפיו ישיבתה של תנובה כבעלת מניות במחלבות רמה"ג מהווה הסדר כובל, וכך גם ישיבתן המשותפת של תנובה, שטראוס וטרה כשותפות במחלבות רמה"ג. כזכור, ביום 11 לאוקטובר 2009 פנתה הממונה לבית הדין להגבלים עסקיים על מנת שיתן תוקף של צו מוסכם להסכם עם הצדדים, במסגרתו אמורות תנובה, שטראוס וטרה לשלם סכומי כסף שונים לאוצר המדינה, וזאת נוסף על מכירת מחלבות רמה"ג ושורה של התחייבויות אחרות.

בדיקת המיזוג על ידי המחלקה הכלכלית העלתה, כי מדובר במיזוג בעל היבט אנכי, כאשר לצדדים נתחי שוק זניחים, הן בחוליית ייצור החלב הגולמי (הקיבוצים אורטל וגדות) והן בחוליית קליטת החלב הגולמי מהרפתות (מחלבות רמה"ג). הוחלט לאשר את המיזוג לאחר שנמצא כי המיזוג אינו מעלה חשש לפגיעה בתחרות, ויש בו פוטנציאל לפתח את התחרות בתחום החלב העמיד, תחום שאין בו תחרות ממשית כיום.

הממונה על הגבלים עסקיים, רונית קן, מסרה כי "מדובר במהלך משלים להחלטת הרשות לפרק את השותפות בין תנובה שטראוס וטרה במחלבות רמת הגולן. כניסתו של שחקן נוסף לייצור החלב העמיד משרת את משקי הבית בישראל שצפויים ליהנות בפעם הראשונה מתחרות במגוון מוצרי חלב עמיד".