רשות התחרות

קישורים מהירים

17/12/09
5001528

פרשת ניתוק מנויי הוט טלקום מרשת בזק - בית הדין להגבלים עסקיים דחה את ערר בזק ואישר את קביעת הממונה

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
17/12/2009
קבצים מצורפים: החלטת בית הדין

‏ל' כסלו, תש"ע

17 דצמבר 2009

הודעה לעיתונות

פרשת ניתוק מנויי הוט טלקום מרשת בזק - בית הדין להגבלים עסקיים דחה את ערר בזק ואישר את קביעת הממונה

בית הדין להגבלים עסקיים (כב' השופטת יהודית צור) אישר אתמול (16.12.09) את קביעת הממונה על הגבלים עסקיים, רונית קן, מיום 24.12.07, שלפיה בזק ניצלה לרעה את מעמדה כמונופול בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים, בפרשת ניתוק מנויי הוט טלקום מרשת בזק.

כזכור, קביעת הממונה פורסמה לאחר שביום 17.5.06 נותק החיבור בין רשת הטלפוניה של הוט טלקום לבין זו של בזק, וכתוצאה מכך לא יכלו מנויים של הוט טלקום להתקשר למנויי בזק, או לקבל מהם שיחות. עובדי בזק סירבו לבצע את התיקון הנדרש במסגרת עיצומים שנקטו, דבר שהוביל לכך שהניתוק נמשך כ- 34 שעות. בעקבות אירוע זה, קבעה הממונה לפי סעיף 43(א)(5) לחוק ההגבלים העסקיים, כי בזק ניצלה לרעה את מעמדה כמונופול.

בית-הדין אישר את קביעת הממונה, שלפיה בסוף חודש אפריל ובתחילת חודש מאי 2006 הגיעו להנהלת בזק אותות אזהרה הולכים וגוברים לכך, שעובדי בזק מעכבים ואינם מבצעים עבודות הקשורות לחיבור מפעילים חדשים של טלפוניה נייחת (הוט טלקום, סלקום, גלובקול וקווי זהב) לרשת בזק. הנהלת בזק לא הגיבה כנדרש לאותות אזהרה אלו: היא לא ביררה את המצב העובדתי בשטח, לא נערכה לפנות לבית הדין לעבודה ואף לא פנתה לבית הדין לעבודה עד למועד מאוחר.

באשר להתנהלות מנכ"ל בזק לשעבר יעקב גלברד קבע בית-הדין כי "למרות שהמידע על נקיטת העיצומים הגיע לידיעת המנכ"ל, תגובתו למידע היתה מהוססת וחלקית ביותר ונראה שנעשתה כדי לצאת ידי חובה בלבד." בהקשר זה קיבל בית-הדין את עמדת הממונה וציין כי "בצדק קבעה הממונה כי התנהלות מעין זו אינה עולה בקנה אחד עם חובתה של הנהלת בזק, כבעלת מונופול, להקפיד שלא לנצל לרעה את מעמדה באמצעות פגיעה במתחריה".

בעררה טענה בזק, כי קביעת הממונה יוצרת התנגשות בין חוק ההגבלים העסקיים לבין דיני העבודה. בית-הדין דחה טענה זו והדגיש כי "על בזק להפנים כי היא אינה ככל המעסיקים, אלא היא נהנית ממעמד מיוחד בשוק כבעלת מונופולין. מעמד זה מטיל עליה אחריות מיוחדת וחובות מוגברות".

בית-הדין עמד מפורשות על חשיבות התחרות החופשית והנורמות שחלות על בעל מונופולין מתוקף מעמדו המיוחד "החלטת הממונה קובעת נורמות התנהגות ראויות המתחייבות מהמעמד המיוחד המוקנה לבעל מונופולין, ויש בהן כדי להגן על האינטרס הציבורי בשמירה על הערך החשוב כל כך של התחרות החופשית ובמניעת התנהגות העולה לכדי ניצול לרעה של בעל מונופולין בשוק."

בית-הדין דחה את הערר של בזק, אישר את קביעת הממונה וחייב את בזק לשלם לממונה הוצאות בסך 30,000 ₪. את הממונה ייצג עו"ד אשר גושן, סגן יועץ משפטי ברשות ההגבלים העסקיים.