רשות התחרות

קישורים מהירים

17/12/09
5001530

בית הדין להגבלים עסקיים מחק את ערר אל-על כנגד הכרזתה כבעלת מונופולין

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
17/12/2009

ל' בכסלו, תש"ע

17 בדצמבר, 2009

הודעה לעיתונות

בית הדין להגבלים עסקיים מחק את ערר אל-על כנגד הכרזתה כבעלת מונופולין

ביום 13.12.09 הורה בית הדין להגבלים עסקיים (כב' השופטת מ. מזרחי) על מחיקת הערר שהגישה אל-על כנגד הממונה על הכרזתה כבעלת מונופולין. החלטת בית הדין ניתנה בעקבות בקשתה של אל-על לחזור בה מן ההליך.

כזכור, ביום 27.10.05 הכריז הממונה על הגבלים עסקיים על אל-על כבעלת מונופולין בהובלת נוסעים רגישי זמן ובהובלת נוסעים רגישי מחיר בשווקי התעופה שבין תל אביב לבין יוהנסבורג, הונג קונג, בנגקוק ובומביי. בשווקים אלו אל-על היא החברה היחידה המקיימת טיסות סדירות ישירות. על פי סעיף 26(א) ו- 43 לחוק ההגבלים העסקיים הכרזת הממונה על אדם כבעל מונופולין מהווה ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי.

מחיקת ערר אל-על מצטרף לשורה של פעולות בהן נקטה הממונה בתקופה האחרונה לטובת התחרות בין מובילים באוויר, שכללו התקנת פטור סוג ובחינה תחרותית של 16 הסכמי שיתוף פעולה בין אל-על לחברות נוספות. בין השאר, בחנה הממונה הסכמים בין אל-על לבין חברות תעופה Air India, Thai ו- South African Airways. ההסכם שבין אל-על ל-Air India לא אושר והממונה קבעה כי "הכבילה העיקרית הרלוונטית להחלטתי זו הינה ההסכמה בין החברות לפיה משלמת אל-על לאייר אינדיה חלק מהכנסותיה בקו בתמורה לכך שאייר אינדיה נמנעת מהפעלת טיסות בקו ולמעשה נמנעת מלהתחרות באל-על בקו". ההסכם שבין אל-על ל- Thai אושר לאחר שנמצא כי אין בו פגיעה תחרותית ואילו ההסכם שבין אל-על ו South African Airways נמשך על ידי אל-על עוד בטרם ניתנה החלטה לגביו.

עם מחיקת הערר הפך בית הדין את הכרזת הממונה לחלוטה.