רשות התחרות

קישורים מהירים

22/12/09
5001533

הממונה על הגבלים עסקיים קבעה מגבלות בנוגע להפצת לוח חופשות על ידי איחוד גני הילדים

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
22/12/2009
קבצים מצורפים: החלטת הממונה

ה' בטבת, תש"ע

22 בדצמבר, 2009

הודעה לעיתונות

הממונה על הגבלים עסקיים קבעה מגבלות בנוגע להפצת לוח חופשות על ידי איחוד גני הילדים

הממונה על הגבלים עסקיים, רונית קן, קבעה היום, 22 דצמבר 2009, לאחר התייעצות בוועדה לפטורים ומיזוגים וקבלת עמדתו של משרד התמ"ת, מגבלות לגבי הפצת לוח חופשות בין גני ילדים החברים באיחוד גני הילדים. התנאים נקבעו במסגרת החלטה למתן פטור מאישור הסדר כובל, בעקבות בקשה מצד עמותת איחוד גני הילדים "להגשים חלומות" (ע"ר), (להלן: "איחוד הגנים") וגני הילדים הפרטיים החברים בה לאפשר הפצת לוח חופשות בין גני ילדים החברים בארגון. על פי החלטת הממונה ניתן יהיה להפיץ לוח חופשות שיירשמו בו ימי חופשה בשלושה מועדי ישראל: יום חופשה אחד בה' חול המועד סוכות (יום לפני ערב חג שני), שני ימי חופשה בחנוכה, וכן חופשה בכל ימי חול המועד פסח. תוקף הפטור הוא לתקופה של חמש שנים.

ההחלטה ניתנה על רקע תלונות שהגיעו אל רשות ההגבלים העסקיים משלהי שנת 2008 לפיהן ארגוני גני ילדים פרטיים מכתיבים לגנים החברים בהם תנאים שונים. בדיקת התלונות על ידי רשות ההגבלים העסקיים העלתה, בין היתר, כי כל ארגוני גני הילדים שנבדקו, הפיצו בין הגנים החברים בהם לוח חופשות מומלץ והסכם התקשרות שהסדיר נושאים מסחריים שונים. נוכח ממצאים אלו, הורתה הרשות לארגוני גני הילדים לתקן את ההסכם האחיד ואת לוח החופשות באופן שימנע הכתבת תנאים מסחריים והאחדת דפוסי פעילות מצד כל ארגון לגנים החברים בו, ויותיר עניינים אלה לשיקול דעתם העצמאי של כל גן, על מנת לאפשר קיומה של תחרות בענף.

כאמור, איחוד הגנים ביקש לתקן את לוח החופשות המומלץ, כך שיירשמו בו יום חופשה אחד בה' חול המועד סוכות (יום לפני ערב חג שני), שני ימי חופשה בחנוכה, וכן חופשה בכל ימי חול המועד פסח. הממונה החליטה כי בנסיבות העניין אין חשש לפגיעה בתחרות, שכן מדובר על ימי חופשה מועטים שחלים בחגי ישראל הנהוגים ממילא במרבית מוסדות החינוך היהודי בישראל, לרבות אלו המפוקחים על ידי משרד החינוך ומשרד התמ"ת.