רשות התחרות

קישורים מהירים

29/12/09
5001538

בית הדין להגבלים עסקיים נתן תוקף של צו מוסכם להסכמה אליה הגיעה הממונה עם תנובה, שטראוס וטרה בעניין מחלבות רמת-הגולן

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
29/12/2009
קבצים מצורפים: החלטת בית הדין

י"ב בטבת, תש"ע

29 בדצמבר, 2009

הודעה לעיתונות

בית הדין להגבלים עסקיים נתן תוקף של צו מוסכם להסכמה אליה הגיעה הממונה עם תנובה, שטראוס וטרה בעניין מחלבות רמת-הגולן

בית הדין להגבלים עסקיים (כב' השופטת בזק-רפופורט) אישר אתמול (28.12.09) את ההסכמה אליה הגיעה הממונה על הגבלים עסקיים עם תנובה, שטראוס וטרה בעניין אחזקתן המשותפת במחלבות רמה"ג, ונתן להסכמה תוקף של צו מוסכם.

מחלבות רמה"ג היא היצרנית היחידה בישראל של חלב עמיד מלבד תנובה, כאשר מרבית הייצור מבוצע על ידי תנובה. מחלבות רמה"ג נמצאה עד לאחרונה בבעלות משותפת של תנובה, שטראוס וטרה. מבנה הבעלות עורר קשיים תחרותיים בשני היבטים עיקריים: ראשית, השותפות של תנובה ושטראוס (ועד שנת 2004 – גם טרה) – כולן חברות המתחרות זו בזו – בבעלות במחלבות רמה"ג; ושנית – אחוזי הבעלות הנכבדים שהחזיקה תנובה, היצרנית והמשווקת הגדולה בישראל של חלב עמיד, במחלבות רמה"ג, שהיא, כאמור, היצרנית השנייה בגודלה של מוצר זה והיחידה מלבד תנובה.

נוכח בעייתיות תחרותית זו שקלה הממונה לנקוט כנגד תנובה, טרה ושטראוס בשורה של צעדי אכיפה. במקביל, גובשה הסכמה בין הממונה לצדדים, אשר כללה, בין השאר, מכירה של מניות תנובה במחלבות רמה"ג במסגרת זמנים קבועה ומוגדרת ותשלום קנס לאוצר המדינה. הסכמה זו הפיגה, לעמדת הממונה, את כל החששות התחרותיים. ההסכמה הנ"ל הוגשה, כאמור, לבית הדין להגבלים עסקיים ביום 11.10.2009 על מנת שיעניק לה תוקף של צו מוסכם על פי סעיף 50ב לחוק ההגבלים העסקיים.

ביום 28.12.09 נתן בית הדין להסכמה תוקף של צו מוסכם, תוך שהוא עומד, בין השאר, על כך שההסכמה משרתת את האינטרס הציבורי שבפירוק מהיר ויעיל של מבנה הבעלות הבעייתי במחלבות רמה"ג. יצוין, כי כפועל יוצא של ההסכמה מכרה כבר תנובה (כמו גם שטראוס וטרה) את מחלבות רמה"ג לידי הפריפריה הצפונית (אגודה חקלאית שיתופית בבעלות הקיבוצים אורטל, גדות, שמיר, עין זיוון ומר רפי איתן). עסקה זו אושרה על ידי הממונה ביום 7.12.2009.