רשות התחרות

קישורים מהירים

29/12/09
5001540

בית הדין להגבלים עסקיים מחק על הסף בקשה לאישור הסדר כובל שנועד לבטל את התחרות בתחבורה ציבורית בראשל"צ

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
29/12/2009
קבצים מצורפים: החלטת בית הדין

י"ב בטבת, תש"ע

29 בדצמבר, 2009

הודעה לעיתונות

בית הדין להגבלים עסקיים מחק על הסף בקשה לאישור הסדר כובל שנועד לבטל את התחרות בתחבורה ציבורית בראשל"צ

בית הדין להגבלים עסקיים (כב' השופטת תמר בזק-רפפורט) מחק על הסף ביום 28.12.2009 את בקשת החברה הכלכלית לראשל"צ, לאישור הסדר כובל בינה לבין אגד וחברת מוניות העיר ראשל"צ (מוניות העיר), לפיו תבוטל התחרות בין אגד לבין מוניות העיר המפעילה מוניות שירות בעיר.

בבסיס הבקשה, אשר הוגשה ע"י החברה הכלכלית לראשל"צ, עומד הסכם עקרונות בין הצדדים לעסקה, הקובע כי במקום פעילותה העצמאית של מוניות העיר בתחום התחבורה הציבורית בראשל"צ בהפעלת מוניות שירות, תפעל מוניות העיר כקבלן וכספק שירות תחבורה ציבורית תחת כנפיה של אגד ללא תחרות בין קווי האוטובוסים הציבוריים לבין קווי מוניות השירות.

בהחלטתו ראשית, ציין בית הדין כי, על פי לשון המסמכים שהוגשו ע"י החברה הכלכלית לראשון לציון, תוקפם המשפטי המחייב אינו שלם. כך לדוגמא, בית הדין התייחס לכך שבניגוד להתחייבותם, הצדדים טרם גיבשו מודל כלכלי משותף לתפעול התוכנית התחבורתית ואף טרם אישרו את ההסדר במוסדות אגד כמתחייב. בעניין זה ציין בית הדין כי "הכלל הוא שעל המבקש לאשר הסדר כובל בידי בית הדין להביא בפני בית הדין הסדר המבטא הסכמה מלאה בין הצדדים, ואיננו טעון תוספות ואישורים לצורך השלמתו".

בנוסף, בית הדין דחה את טענת הצדדים להסדר לפיה ניתן להשלים את הפרטים החסרים בהסכם על נקלה וקבע כי על הצדדים להתכבד ולהשלים את אותם עניינים הניתנים להשלמה לטענתם "על נקלה", לרבות מודל כלכלי. בית הדין עמד על הפגם שבביטול זמן שיפוטי, כאשר בידי הצדדים להשלים את ההסכמים שלהם ולהביא בפני בית הדין הסכם מוגמר, וציין כי אינו "רואה הצדקה להקדים את הליך בקרת ההסכמות בין הצדדים בידי בית הדין, על העלויות הציבוריות הכרוכות בכך, להליך השלמת ההסכמות בין הצדדים, כאשר השלמה ניתנת להיעשות בידי הצדדים בקלות".

בית-הדין חייב את הצדדים להסדר לשלם לממונה הוצאות בסך 10,000 ₪. את הממונה ייצג עו"ד תומר דגני-חנית, מהמחלקה המשפטית ברשות ההגבלים העסקיים.