רשות התחרות

קישורים מהירים

31/12/09
5001552

אושר מיזוג בין בז"ן ושב"ח

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
31/12/2009
קבצים מצורפים: החלטת הממונה

י"ד בטבת, תש"ע

31 בדצמבר, 2009

הודעה לעיתונות

אושר מיזוג בין בז"ן ושב"ח

הממונה על הגבלים עסקיים, לאחר שהתייעצה בוועדה לפטורים ולמיזוגים, אישרה ביום 31.12.2009 מיזוג בין בתי זיקוק לנפט בע"מ ("בז"ן") ושמנים בסיסיים חיפה בע"מ ("שב"ח"). בז"ן רוכשת מידי פז חברת נפט בע"מ ("פז") את כלל אחזקותיה בשב"ח המסתכמות ב- 24.5% מסך המניות של שב"ח.

בז"ן עוסקת בייצור ושיווק תזקיקי נפט, ייצור שמנים בסיסיים ושעוות, ייצור מוצרים ארומטיים המשמשים כחומרי גלם בייצור ביגוד, תרופות וקוסמטיקה ועוד.

שב"ח עוסקת בייצור ושיווק של שמנים בסיסיים ושעווה. בין שתי החברות מתקיים קשר אנכי, במסגרתו מוכרת בז"ן חומר גלם מרכזי הדרוש לה לייצור השמנים והשעוות.

מכירת מניותיה של פז בשב"ח מהווה השלמת מהלך שנקבע בהחלטת הממונה מחודש ספטמבר 2006 לאשר בתנאים מיזוג בין פז לבין בית הזיקוק באשדוד. מכירת מניות פז בשב"ח נעשתה על ידי נאמן בלתי תלוי בפז. הנאמן, שהוסמך לנהל את מכירת המניות במקומה של פז מונה מטעם הממונה על הגבלים עסקיים לאחר שפז לא השלימה את מכירת המניות בעצמה במועד שנקבע לכך בתנאי המיזוג. בחינת המחלקה הכלכלית ברשות ההגבלים העסקיים העלתה כי המיזוג אינו מעלה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות ולפיכך הוא אושר.