רשות התחרות

קישורים מהירים

21/09/06
5001078

הממונה על ההגבלים העסקיים מתנגדת למיזוג בין ביוואק לבין שפית

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
21/09/2006

21 בספטמבר, 2006

הודעה לעיתונות

הממונה על ההגבלים העסקיים מתנגדת למיזוג בין ביוואק לבין שפית

הממונה על הגבלים עסקיים, רונית קן, הודיעה ביום 21 בספטמבר 2006 על התנגדותה לעסקת המיזוג במסגרתה אמורה הייתה ביוואק לרכוש את אחזקותיו של קיבוץ שפיים בשפית ולהפוך לבעלת השליטה בה. ביוואק ושפית הן שתיים מתוך שלושת יצרניות התרכיבים לבעלי כנף בישראל וכן שתים מתוך שלושת המשווקים המשמעותיים של תרכיבים ותרופות למגדלי בעלי כנף.

הממונה הודיעה על התנגדותה לעסקת המיזוג הנדונה לאור החשש כי אישור עסקת המיזוג יוביל לפגיעה ממשית ומשמעותית בתחרות בשוקי ייצור תרכיבים לבעלי כנף ובשוק שיווק תרכיבים ותרופות למגדלי בעלי כנף. הממונה לא מצאה שניתן להפיג חששות אלו באמצעות התניית האישור בתנאים.

בדיקת כלכלני רשות ההגבלים העלתה כי לאחר המיזוג תשלוט החברה הממוזגת בנתח שוק משמעותי ותתמודד באופן ישיר רק מול חברה אחת בשם אביק בע"מ,המחזיקה בעצמה בנתח שוק גדול מאד. עוד נמצא כי שפית מהווה תחרות ממשית לביוואק בשיווק תרכיבים ותרופות מתוצרתה ומתוצרת אחרים, וכן מהווה זרוע שיווק כמעט יחידה עבור יבואני תרופות לבעלי כנף.

בנוסף נמצא כי בשיווק תרכיבים ותרופות לבעלי כנף יש חשיבות למכירת סל מוצרים רחב ככל האפשר, דבר המעלה חסם כניסה משמעותי למתחרים חדשים.

לבסוף, רשות ההגבלים העסקיים לא קיבלה את טענות הצדדים למיזוג באשר ליעילות הכלכלית הטמונה בו וכך גם את טענתם שהמיזוג מהווה אלטרנטיבה יחידה, וללא מיזוג זה דינה של אחת החברות להיפלט מהשוק.

נוכח החשש שהמיזוג יפגע בתחרות, החליטה הממונה להתנגד לעסקת המיזוג הנדונה והודיעה על כך לצדדים.