רשות התחרות

קישורים מהירים

27/09/06
5001080

אושר מיזוג בין פז לבין בית זיקוק אשדוד

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
27/09/2006

27 בספטמבר, 2006

הודעה לעיתונות

אושר מיזוג בין פז לבין בית זיקוק אשדוד

הממונה על הגבלים עסקיים אישרה היום (27.9.06) בתנאים, לאחר שהתייעצה בוועדה לפטורים ולמיזוגים, מיזוג בין פז חברת נפט בע"מ לבין בית זיקוק לנפט-אשדוד בע"מ.

במסגרת המיזוג רוכשת פז, חברת שיווק הדלקים הגדולה בארץ, את בית הזיקוק באשדוד, אשר הופרט על ידי המדינה כחלק מיישום ההחלטה לפצל את בתי הזיקוק (חיפה ואשדוד) לשתי יחידות עצמאיות אשר יתחרו ביניהן וביבוא באספקת תזקיקים.

מטרתו של הפיצול בין בתי הזיקוק הייתה ליצור תחרות בייצור תזקיקים אשר, בין היתר, תתרגם גם להגברת התחרות במקטעי השיווק השונים. בעבר, הביעה רשות ההגבלים העסקיים את עמדתה, לפיה אין מניעה כי בית הזיקוק באשדוד יירכש על ידי אחת מחברות הדלק, זאת לאור מימדיו יחסית לבית הזיקוק בחיפה ובהתחשב ביתרונות וביעילות שטמונים באינטגרציה האנכית, אשר עשויים להיטיב עם רווחת הצרכן.

עם זאת, העלתה בחינת המיזוג חששות תחרותיים בשני היבטים אנכיים עיקריים: האחד, במקטע תחנות התדלוק, אשר פז היא אחת מארבע החברות הגדולות הפועלות בו; והשני, במקטע שיווק הגפ"מ, אשר פז פועלת בו באמצעות חברת פזגז שבבעלותה.

מקטע תחנות התדלוק

החשש שנבחן במקטע תחנות התדלוק היה מפני הכוח שתיתן לפז האינטגרציה האנכית עם בית זיקוק על מנת להתרחב במקטע תחנות התדלוק תוך דחיקת מתחריה ממקטע זה, הן ברמה הארצית והן במישור המקומי. החשש שנבחן בתרחיש זה היה כי צמצום המתחרים במקטע זה יביא לפגיעה בתחרות, וזאת בין היתר על רקע היותה של פז החברה הגדולה בענף, בפרט בשיווק לציי רכבים גדולים בהתקני תדלוק, ועל רקע קיומם של חסמי כניסה לענף.

על רקע חששות אלו הטילה הממונה מגבלות על יכולתה של פז להגדיל את היקף תחנות התדלוק שלה. במסגרת מגבלות אלו תידרש פז לקבל את אישור הממונה להתקשרויות עם תחנות תדלוק המצויות במרחקים סמוכים לתחנותיה הקיימות או להקמתן. מגבלה זו נועדה להסיר את החשש מפני היווצרות כוח שוק מקומי לפז. כן, תידרש פז לקבל את אישור הממונה להתקשרות או להקמה של כל תחנת תדלוק בערים תל אביב וירושלים, המהוות מיקומים חיוניים לחברות הדלק, בהם חסמי הכניסה גבוהים במיוחד.

בנוסף, תידרש פז, כל אימת שתשלים התקשרות עם חמש תחנות קיימות, לפנות לממונה לקבלת אישורה להתקשרות עם תחנות קיימות נוספות, וכן מרגע שתגיע פז לנתח של 33% במונחי מספר תחנות, לפנות לקבלת אישורים גם להתקשרות עם תחנות חדשות או להקמתן.

הטלת מגבלות אלו צפויה להפיג את החשש כי התרחבותה של פז תביא לפגיעה בתחרות.

מקטע שיווק הגפ"מ

החשש שנבחן במקטע הגפ"מ היה מפני ניצול הכוח שבאינטגרציה האנכית להגדלת חלקה של פזגז שבבעלות פז על חשבון מתחריה תוך דחיקתם. חשש זה נבחן על רקע היותו של הגפ"מ מוצר במחסור בחלק ניכר מחודשי השנה.

על מנת להפיג חששות אלו קבעה הממונה כי תתקיים הפרדה תאגידית בין בית הזיקוק אשדוד לבין פזגז, וכי בית הזיקוק לא יוכל להפלות לרעה חברות לשיווק גפ"מ שאינן קשורות אליו. כן, קבעה הממונה כי פזגז לא תוכל לרכוש מבית הזיקוק באשדוד כמות העולה על שיעור רכישותיה בעבר. כל זאת על מנת להבטיח כי מקורות האספקה של חברות שיווק הגפ"מ המתחרות בפזגז לא ייפגעו. מגבלה זו תחול כל עוד לא נכנס לתוקפו צו האוכף על בית הזיקוק באשדוד לנקוט במדיניות של אספקת הגפ"מ לפי מכסות לחברות השיווק, אשר נמצא בהליכי חקיקה.

בנוסף, הטילה הממונה שורת תנאים העוסקים, בין היתר, בהבטחת עצמאות הפעילות של בית הזיקוק באשדוד כמתחרה בבז"ן חיפה; באי חסימה של ערוצי יבוא תזקיקים על ידי פז או בית הזיקוק; במכירת פז מספר אחזקות בחברות העוסקות בתחומי אנרגיה שונים; וכן תנאי אי הפליה ושוויון במתן שירותים בחברת נכסי תעופה העוסקת באחסון בשדה התעופה.

תחת המגבלות שהוטלו נמצא כי המיזוג אינו מעלות חששות תחרותיים ועל כן הוא אושר בתנאים אלה.