רשות התחרות

קישורים מהירים

09/11/06
5001081

אושר מיזוג בין פרי אור למהדרין תנופורט וגן פלח

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
09/11/2006

09 בנובמבר, 2006

הודעה לעיתונות

אושר מיזוג בין פרי אור למהדרין תנופורט וגן פלח

הממונה על הגבלים עסקיים אישרה ביום 9 בנובמבר 2006, לאחר שהתייעצה בוועדה לפטורים ולמיזוגים, את המיזוג בין פרי אור למהדרין תנופורט יצוא, מהדרין תנופורט יצוא (מת"י), חברת גן פלח שותפות מוגבלת וגן פלח. במסגרת המיזוג רוכשת פרי אור מקבוצת פישמן את אחזקותיה במת"י ובשותפות גן פלח.

שני הצדדים למיזוג עוסקים בעיבוד ואחזקה של פרדסים ובשיווק פרי לתעשייה. בנוסף עוסקת מת"י במיון, אריזה ושיווק של פרי, ואילו גן שמואל וגניר, שגן פלח מצויה בשליטתן, עוסקות בעיבוד הפרי לרכזים, בסיסים ומיצים.

בחינת ההיבטים האופקיים בתחום העיבוד והאחזקה של פרדסים ובתחום שיווק פרי לתעשייה העלתה כי בשני תחומים אלו קיימים גורמים רבים המתחרים בצדדים למיזוג, וכי המיזוג אינו מעלה חששות תחרותיים מהיבטים אלו.

אחד ההיבטים האנכיים של המיזוג נובע מהקשר הנוצר בין גן שמואל וגניר הרוכשות הדרים כחומר גלם לתעשייה, לבין מת"י ופרי אור, המשווקות פרי לתעשייה. החשש שנבחן בהקשר זה היה מפני חסימה אנכית בכל אחת מהחוליות. בדיקת המחלקה הכלכלית העלתה כי מלבד לצדדים למיזוג קיימים מגדלים ובתי אריזה רבים המספקים פרי לתעשייה, ולפיכך המיזוג אינו מעורר חשש לפגיעה ברוכשי הפרי לתעשייה. כן, העלתה הבדיקה כי המיזוג אינו יוצר חשש לפגיעה בתחרות בחוליית ספקי הפרי לתעשייה, על אף שמלבד גניר וגן שמואל קיים רק מתחרה גדול נוסף, זאת, בין היתר, לאור העובדה כי גם לאחר המיזוג יצטרכו גן שמואל וגניר לרכוש חלק משמעותי מהפרי לתעשייה ממקורות שאינם קשורים בהם, וכך לא יצטמצם מספר הרוכשים העומד אל מול ספקי הפרי ואלה לא ייפגעו.

לאור כל זאת, נמצא כי המיזוג אינו מעלה חששות תחרותיים ועל כן הוא אושר.