רשות התחרות

קישורים מהירים

09/11/06
5001082

אושר מיזוג בין דלק קפיטל בע"מ – הפניקס אחזקות בע"מ

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
09/11/2006

09 בנובמבר, 2006

הודעה לעיתונות

אושר מיזוג בין דלק קפיטל בע"מ – הפניקס אחזקות בע"מ

הממונה על הגבלים עסקיים אישרה ביום ה-9 לנובמבר 2006, לאחר שהתייעצה בוועדה לפטורים ולמיזוגים, את המיזוג בין דלק קפיטל בע"מ לחברת הפניקס אחזקות בע"מ, חברת האם של חברת הביטוח הפניקס.

חברת הפניקס עוסקת בתחום שוק ההון והביטוח. דלק קפיטל היא חברה פרטית מקבוצת דלק המצויה בשליטת איש העסקים יצחק תשובה. קבוצת דלק עוסקת בתחומים רבים בתחום האנרגיה, הרכב, התקשורת, הנדל"ן ושוק ההון והביטוח. במסגרת העסקה הגדילה קבוצת דלק את אחזקותיה בחברת הפניקס מ-33% ל-61.5%. מלבד זאת, לקבוצת דלק קיימות גם אחזקות של 14.42% בחברת מנורה אחזקות בע"מ, בעלת השליטה במנורה-מבטחים חברה לביטוח.

בענף הביטוח פעילות כיום חברות ביטוח רבות, אך חמשת הגדולות מרכזות את מרבית הפעילות בענף (כ-97% מהנכסים בביטוח חיים וכ-70% מהפרמיות בביטוח האלמנטארי). יכולת ההתרחבות של החברות הקטנות בשוק הביטוח מוגבלת עקב חסמי התרחבות גבוהים. בנוסף, תחומי ביטוח מסוימים מהוות מנורה והפניקס את המבטחות המרכזיות.

המיזוג העלה חשש תחרותי לעליה בריכוזיות בתחום שוק ההון והביטוח עקב האחזקה הצולבת של קבוצת דלק בשתיים מתוך חמש חברות הביטוח הגדולות. אחזקה של קבוצת דלק בשתי חברות ביטוח גדולות מעלה חשש מהקטנת התחרות בשווקי הביטוח השונים כתוצאה מצמצום הרצון להתחרות בין שתי החברות.

לאור כך, המיזוג אושר בתנאי בו קבוצת דלק מתחייבת להקטין אחזקותיה בחברת הביטוח מנורה לפחות מ-5% (פחות מבעל עניין).