רשות התחרות

קישורים מהירים

06/12/06
5001083

בית המשפט העליון: גם לאחר הפרטת בז"ן אשדוד לא ניתן לאשר את מיזוג דור אלון וסונול

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
06/12/2006

06 בדצמבר, 2006

הודעה לעיתונות

בית המשפט העליון: גם לאחר הפרטת בז"ן אשדוד לא ניתן לאשר את מיזוג דור אלון וסונול

בית המשפט העליון פרסם היום את נימוקיו להחלטתו להתנגד למיזוג דור אלון וסונול. בית המשפט העליון (הרכב ברשות הנשיא ברק והשופטות א. פרוקצ'יה ועדנה ארבל) קיבל את ערעור רשות ההגבלים וקבע כי הוכח שהמיזוג פוגע בתחרות וגם העובדה שבז"ן אשדוד הופרט ונמכר לחברת פז איננה משנה את המסקנה כי אין לאשר את המיזוג, וכך בהחלטתו:

"גם היום, לאחר מתן פסק הדין, אף ששלב אחד של ההפרטה התממש, עדין השפעת השינויים המיבניים - בין אלה שכבר אירעו ובין אלה שטרם אירעו - לוטה בערפל. צפוי זמן רב עד שהשינויים יתממשו בשלמותם, אם בכלל, והזמן יתארך עוד יותר עד שניתן יהיה להסיק מסקנות מקצועיות ראויות מהשינויים והשפעתם על התחרות בשוק הדלק".

בית המשפט העליון ביסס את מסקנתו על העובדה כי משק הדלק סובל מתסמונת היסטורית של ריכוזיות אנטי-תחרותית רבת דורות, ונוכח הקשיים העמוקים בפתיחת השוק לתחרות גם במסגרת רפורמות רחבות היקף שנוהלו לאורך שנים. בנסיבות מיוחדות אלה, קבע בית המשפט העליון "התרת מיזוג חברות הפוגע באורח מוכח בתחרות בהינתן מבנה השוק הקיים, על יסוד תחזית הסתברויות בלתי מוכחת ובלתי ברורה בהשלכותיה המקצועיות, אינה יכולה לעמוד".

אגב החלטתו בעניין זה העניק בית המשפט העליון משנה חשיבות לשמירה על התחרות במשק קטן כמו מדינת ישראל וקבע כי לשמירה על התחרות מעמד חוקתי:

"בישראל נוצר צורך מיוחד בהגנה על התחרות בשל ריכוזיות ענפית גדולה עקב ממדיו הקטנים של השוק, ומעורבות עמוקה של הממשלה בכלכלה... חופש התחרות הוא חלק מחירות היסוד של העיסוק. חופש התחרות נועד להגן על יכולתו של גורם אחר להיכנס בשערי העיסוק, וככזה הוא משתלב עם הזכות לחופש העיסוק. הוא נועד בד בבד גם להגן על הצרכן. דיני ההגבלים העסקיים והפיקוח על מיזוג חברות נועדו להגשים את ההגנה על זכויות הצרכן בדרך של שמירה ופיתוח חופש התחרות. התחרות מגבירה את יעילות פעילותם של גופי המשק היצרניים באמצעות שימוש יעיל במשאבים הכלכליים העומדים לרשותם וניצולם המיטבי. גורם התחרות, מעבר לחשיבותו המכרעת בכלכלת השוק, משתלב היטב גם בתפיסת זכויות האדם והפרט במבנה המשטר הדמוקרטי".

כמו כן חלק בית המשפט העליון שבחים למקצועיות הרשות ולחשיבות שיש להחלטות הממונה:

"החלטת הגורם המוסמך העומדת לביקורת ערר בפני בית הדין ראוי שתיבחן מתוך הנחה כי היא נערכה על-פי מיטב שיקול הדעת המקצועי, וכי חלה עליה חזקת התקינות. במיוחד כך הדבר כאשר מדובר בממונה על ההגבלים העסקיים, המהווה גורם מקצועי מובהק, המתמנה לתפקידו בידי הממשלה, ולרשותו צוות נרחב של עובדים מקצועיים ברמה גבוהה ביותר בתחומים רלבנטיים שונים, ובכלל זה בתחומי הכלכלה והמשפט. לרשות מוסמכת זו עומדים הן ידע תיאורטי נרחב ומעמיק בתחומי ההגבלים העסקיים על גווניהם השונים, וכן ניסיון מצטבר רב שנים הנצמח מפעילות פיקוח ענפה בשטח. סמכויותיו של הממונה הן נרחבות ביותר, והידע והמומחיות העומדים לו בתחום פעולתו הם בעלי משקל מיוחד".