רשות התחרות

קישורים מהירים

14/12/06
5001084

המיזוג בין אינטרנט גולד לקווי זהב אושר בתנאי של הפרדה מבנית

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
14/12/2006

14 בדצמבר, 2006

הודעה לעיתונות

המיזוג בין אינטרנט גולד לקווי זהב אושר בתנאי של הפרדה מבנית

ביום 14 לדצמבר 2006 אושר בתנאים מגבילים של הפרדה מבנית המיזוג המוצע בין אינטרנט זהב לבין 012 קווי זהב.

אינטרנט זהב הנה חברה ציבורית העוסקת במכירת שירותי גישה לאינטרנט ושירותי שיחות בינלאומית. קווי זהב הנה חברה פרטית העוסקת בתחומים זהים לאלו של אינטרנט זהב, וכן באספקת שירותי טלפוניה פנים ארצית.

עיקרה של עסקת המיזוג הינה רכישת 60% ממניות קווי זהב ע"י אינטרנט זהב מידי חברות בבעלות מר אליעזר פישמן.

למיזוג היבטים אופקיים בשווקי שירותי הגישה לאינטרנט; שירותי טלפוניה בינלאומית ושירותי טלפוניה פנים ארצית. בנוסף, לאחר ביצוע העסקה יחזיקו בחברה במשותף, בעלי מניות המתחרים בניהם בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית: קבוצת יורוקום, בבעלות מר שאול אלוביץ' המחזיקה בחברת די.בי.אס שירותי לוויין (1998) בע"מ וקבוצת פישמן המחזיקה בחברת הכבלים הממוזגת.

בדיקת המחלקה הכלכלית של הרשות העלתה, כי בנוגע להיבטים האופקיים בשווקי הגישה לאינטרנט והשיחות הבינלאומיות וההיבט האופקי בשוק הטלפוניה הפנים-ארצית (נוכח היותה של אינטרנט זהב מתחרה פוטנציאלית בתחום), הרי שלא עולה חשש לפגיעה בתחרות ככל שחברת הכבלים תהווה מתחרה נפרד ובלתי קשור לחברות שבמיזוג, לאור קיומן של קבוצות בזק ו-אי.די.בי כמתחרות משמעותיות בשווקים אלו וקיומם של גופי תקשורת נוספים בישראל המהווים מתחרים פוטנציאליים בשווקים אלו; ולאור נתחי השוק של הצדדים.

בנוגע לאחזקה המשותפת בחברה הממוזגת על ידי שני בעלי מניות המתחרים בניהם בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית, חברת הלוויין וחברת הכבלים, נמצא כי תנאי ההפרדה שבין חברת הכבלים לבין החברה הממוזגת מסיר גם חשש תחרותי זה שכן התנאי מונע מהחברה הממוזגת מלהוות "שולחן משותף" בין בעלי מניות בחברות המתחרות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית.

לאור זאת, הוטל תנאי לפיו מר אליעזר פישמן ימכור את כל אחזקותיו, הישירות והעקיפות, בקווי זהב עד ביצוע המיזוג בפועל.

למיטב ידיעתנו, קבוצת פישמן הגיעה להסכמה עם מר קבוצת יורוקום לפיה הראשונה תמכור מלוא אחזקותיה בקווי זהב לאינטרנט זהב עם השלמת עסקת המיזוג.