רשות התחרות

קישורים מהירים

31/12/06
5001086

רשות ההגבלים העסקיים התנגדה למיזוג בין בזק לבין חברת הלוויין

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
31/12/2006

31 בדצמבר, 2006

הודעה לעיתונות

רשות ההגבלים העסקיים התנגדה למיזוג בין בזק לבין חברת הלוויין

רשות ההגבלים העסקיים הודיעה ביום ה-31 דצמבר 2006 על התנגדותה להגדלת אחזקותיה של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ בחברת די.בי.אס. שירותי לווין בע"מ ("חברת הלוויין").

בהתאם להודעות המיזוג שהוצגו בפני רשות ההגבלים העסקיים בזק, בשליטת קבוצת אפ.סב.אר (סבן - אייפקס), אמורה הייתה לממש אופציות למניות חברת הלוויין שהחזיקה בגין הזרמות כספים בשנים 2003 – 2005. לאחר מימוש האופציות היו אחזקותיה של בזק בחברת הלוויין גדלות מ- 48.9% לכ- 58%. אחזקות שאר בעלי המניות בחברת הלוויין - יורוקום, פולאר, גילת ולידן – היו מדלדלות בהתאם.

בדיקת המחלקה הכלכלית ברשות העלתה כי המיזוג מעלה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות ובצרכנים, הן מההיבט האנכי והן מההיבט האופקי, בתחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית.

היבטו האנכי של המיזוג, מקורו בבעלותה של בזק על תשתית קרקעית רחבת פריסה היכולה לשמש כ"צינור" להעברת שידורי טלוויזיה רב ערוצית, הן שידורים ליניאריים (ערוצים) והן שידורי וידאו לפי דרישה (VOD), באמצעות שימוש בפרוטוקול אינטרנט על גבי תשתית גישה רחבת פס (IPTV).

בדיקת כלכלני הרשות העלתה שהקשר האנכי המבני, בין בעל רישיון לשידורים (חברת הלוויין) לבין בעל תשתית להפצת שידורים (בזק) עלול לפגוע בתחרות, זאת לאור הגדלת יכולתה של בזק לחסום את הגישה של בעלי רישיון לשידורים (ספקי תוכן) אחרים, המתחרים בחברת הלוויין, משימוש בתשתית ה- IPTV של בזק. החשש התחרותי מתחזק בשים לב לכך שבזק צפויה להיות בלעדית – לפחות למשך מספר שנים -  ביכולתה להעביר שידורי טלוויזיה באמצעות תשתית  IPTV.

להגדלת אחזקותיה של בזק בחברת הלוויין יש גם היבטים אופקיים, לאור היותה של בזק מתחרה פוטנציאלית בשוק אספקת שידורי טלוויזיה רב ערוצית. כלכלני הרשות מצאו כי בזק עשויה, בהסתברות גבוהה, להפוך למתחרה בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית במהלך השנים הקרובות, וזאת על ידי שימוש בטכנולוגיית ה-IPTV שתוקם בבלעדיות על ידיה. היות בזק מתחרה באספקת שידורי טלוויזיה רב ערוצית אינה תלויה בלעדית בקבלת רישיון לשידורים ממשרד התקשורת, אלא נשענת גם על יכולתה להתקשר בהסכם מסחרי עם בעל רישיון כאמור, כך שהיא תספק את התשתית הדרושה (IPTV) ובעל הרישיון יספק את התוכן. בין שאר הממצאים עליהם ביססה הרשות את מסקנתה ניתן להביא את התנהגותן בפועל של חברות טלקום (חברות טלפוניה ותיקות כדוגמת בזק) רבות באירופה ובארה"ב, שהחלו בשנים האחרונות לספק ללקוחותיהן תוכן טלוויזיוני, שלהן או של חברות תוכן אחרות, על גבי תשתית IPTV.