רשות התחרות

קישורים מהירים

05/03/19
501641

דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2018

תאריך החלטה:
05/03/2019
שם הדו"ח:
דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2018
מפרסם הדו"ח:
רשות התחרות
תקופה רלוונטית:
2018
קבצים מצורפים: דו"ח שנתי