רשות התחרות

קישורים מהירים

03/02/19
501628

טיוטת גילוי דעת בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
03/02/2019
הערות:
פרק הזמן לקבלת הערות לטיוטה הוארך עד ליום 21.3.2019