רשות התחרות

קישורים מהירים

01/05/13
 

החלטה בעניין הודעת המיזוג בין החברות:
AMR Corporation
US Airways Group, Inc.

תאריך:
01/05/2013
חברות:
החלטה בעניין הודעת המיזוג בין החברות:
AMR Corporation
US Airways Group, Inc.
ענף:
הטסת נוסעים ומטען
הטסת נוסעים ומטען
מספר תיק:
9245
ילקוט הפרסומים:
6604
סוג החלטה:
אישור מיזוג
קבצים מצורפים: תיק עיון