רשות התחרות

קישורים מהירים

05/05/13
 

החלטה בעניין הודעת המיזוג בין החברות:
שלמה אליהו
פרוייקט גן העיר בע"מ
מגורי גן העיר בע"מ

תאריך:
05/05/2013
חברות:
החלטה בעניין הודעת המיזוג בין החברות:
שלמה אליהו
פרוייקט גן העיר בע"מ
מגורי גן העיר בע"מ
ענף:
ביטוח, שוק ההון ופיננסים.
נדל"ן ומלונאות.
נדל"ן למגורים בת"א
מספר תיק:
9254
ילקוט הפרסומים:
6604
סוג החלטה:
אישור מיזוג
קבצים מצורפים: תיק עיון