רשות התחרות

קישורים מהירים

02/05/13
 

החלטה בעניין הודעת המיזוג בין החברות:
החברה האמריקאית הישראלית לגאז בע"מ
מגל מפעלי גז ונפט לישראל בע"מ

תאריך:
02/05/2013
חברות:
החלטה בעניין הודעת המיזוג בין החברות:
החברה האמריקאית הישראלית לגאז בע"מ
מגל מפעלי גז ונפט לישראל בע"מ
ענף:
שיווק גז פחמימני מעובה לבתי אב ברחבי המדינה וללקוחות תעשייתיים. לחברה שני רישיונות להקמה ולתפעול של תשתית רשת חלוקת הגז הטבעי באזור הדרום ובאזור הנגב וחברת שיווק גז טבעי.
שיווק והולכה של גז טבעי, הפעלת רשת חלוקה של גז טבעי ובשיווקו לצרכנים תעשייתיים בדרום מדינת ישראל.
מספר תיק:
9071
ילקוט הפרסומים:
6604
סוג החלטה:
התנגדות למיזוג
קבצים מצורפים: תיק עיון