רשות התחרות

קישורים מהירים

27/11/13
500524

קביעה לפי סעיף 43(א)(6) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בדבר קיומה של קבוצת ריכוז במתן שירותי פריקה וטעינה של מכולות מקומיות בקווי הובלה ימיים סדירים והוראות לחברי קבוצת ריכוז

תאריך החלטה:
27/11/2013
מספר תיק:
9085
קבצים מצורפים: תיק עיון